Τo Βusiness Evolution ERP είναι ένα σύστημα που υποστηρίζει όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης σας. Oλοκληρώνει και συνδυάζει όλες τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Παρέχει συνεχώς μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση της επιχείρησης καθώς επίσης και λεπτομερείς πληροφορίες με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Ακολουθεί την ανάπτυξη σας ενσωματώνοντας όλες τις μελλοντικές λειτουργίες που θα εντάξετε στην επιχείρηση σας. Ταυτόχρονα η λειτουργικότητα του, η ευκολία της χρήσης του και η αποδοτικότητα του αυξάνουν την παραγωγικότητα των υπαλλήλων σας και μειώνουν σημαντικά το διαχειριστικό σας κόστος. Η ενοποίηση όλων των επιμέρους τμημάτων της εφαρμογής εγγυάται την συνεκτικότητα των πληροφοριών και την αποφυγή λαθών.
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Διαχείριση Ξένου Νομίσματος
 • Φάκελος Κοστολόγησης
 • Γεννήτρια Εκτυπώσεων
 • Εντατική Λιανική
 • POS Σύστημα για Οθόνες Αφής
 • Πολιτικές Τιμολόγησης
 • Συνταγές Παραγωγής
 • Διαχείριση Barcodes
 • Backup Σύστημα
 • Import-Export Δεδομένων

Αναλυτικός Τιμοκατάλογος στην σελίδα της Semantic.gr