Πρόγραμμα Φαρμακείου Dioscourides®

To Λογισμικό Dioscourides® είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις εξεζητημένες ανάγκες του κλάδου των φαρμακείων και μπορεί να καλύψει από τις απλές (βασικές) μηχανοργανωτικές απαιτήσεις του φαρμακοποιού πάγκου, μέχρι αυτές που αποσκοπούν στον πλήρη εκσυγχρονισμό και διαμόρφωση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας και οργάνωσης του σύγχρονου φαρμακείου.

Επιγραμματικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 • Ταχύτητα εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών που επιτελούνται στο φαρμακείο.
 • Πλήρες αρχείο φαρμάκων με : Δραστικές ουσίες, Ενδείξεις χορήγησης, Δοσολογία, Παρενέργειες και Αντενδείξεις, Περιορισμούς χορήγησης, Προειδοποίηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 1729/1987.
 • Ομοειδή φάρμακα με βάση α) την δραστική ουσία και β) την κύρια θεραπευτική ένδειξη.
 • Δυνατότητα πωλήσεων βάσει του barcode. Εκτύπωση στις συνταγές ενιαίου τύπου.
 • Πωλήσεις σε αναμονή για εξυπηρέτηση «βιαστικού» πελάτη.
 • Εκκρεμότητες πελατών και συναδέλφων φαρμακοποιών.
 • Αυτόματη έκδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων και Αυτόματη έκδοση των σχετικών τιμολογίων.
 • Έκδοση παραγγελιών προς φαρμακαποθήκες και εταιρείες με 6 διαφορετικούς τρόπους.
 • Ηλεκτρονική αποστολή παραγγελίας και λήψη τιμολογίου αγοράς.
 • Ηλεκτρονική παραλαβή τιμοκαταλόγου παραφαρμακευτικών.
 • Πλήρης διαχείριση φαρμακοτεχνικών σκευασμάτων.
 • Ιστορικότητα συναλλαγών πελατολογίου.
 • Ενσωματωμένη και πλήρη διαχείριση των λογιστικών βιβλίων (Εσόδων-Εξόδων ή Γ’ Κατηγορίας).
 • Προσδιορισμός του οικονομικού αποτελέσματος της συνολικής δραστηριότητας του φαρμακείου κατά είδος, ομάδα ειδών, κατηγορία ειδών, ράφι, προμηθευτή, εταιρεία.
 • Άντληση στοιχείων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε φαρμακείου (Report Generator).
 • Πληθώρα τυποποιημένων πληροφοριακών και στατιστικών καταστάσεων.

Μέσω του προγράμματος Dioscourides® επιτυγχάνεται on-line παραγγελιοληψία μεταξύ φαρμακείου και φαρμακαποθήκης καθώς και ηλεκτρονική παραλαβή του σχετικού τιμολογίου πώλησης. Η εν λόγω επικοινωνία λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία τα τελευταία οκτώ και πλέον χρόνια, συνδέοντας με επιτυχία περισσότερα από 1250 φαρμακεία με την φαρμακαποθήκη τους.

Το πρόγραμμα Dioscourides® εκτός των άλλων, ενσωματώνει ειδικούς οδηγούς (drivers) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο απόλυτος έλεγχος των κυριοτέρων ταμειακών μηχανών μέσα από τα menus του προγράμματος.

Σήμερα, η μεγάλη εγκατεστημένη βάση του προγράμματος Dioscourides, με μερίδιο αγοράς περίπου 70 %, εξασφαλίζει όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη, ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εν γένει νέα διαμορφωμένη αγορά, και δίνει όλα εκείνα τα εχέγγυα που εξασφαλίζουν την ηγετική θέση της εταιρείας στην εν λόγω αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας Ήλιδα Α.Ε